SLIDE TRANG CHỦ
BANNER SILE TRANG CHỦ
BANNER SILE TRANG CHỦ
BANNER SILE TRANG CHỦ
BANNER SILE TRANG CHỦ
Thứ 2, Ngày 26 tháng 02 năm 2024, 13:41

KP CẤP TÔN MÁI DẠNG SEAMLOCK DỰ ÁN QUẢNG NAM

KP cung cấp tôn mái dạng Seamlock tại dự án Quảng Nam

KP cung cấp tôn mái dạng Seamlock  và thi công - phần  Mái có màu xanh dương  tôn tiêu chuẩn Hàn Quốc .

Khối lượng dự án lên đến gần 50 000 m2 mái 

Đây là nhà máy sản xuất vải . 

Dự án hoàn thành 2023

Dự án nhà máy sản xuất  NHÀ MÁY SEDO VINAKO

Địa chỉ: Đông Yên, H. Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KP PANEL CÁCH NHIỆT 

 

 

 

Copyright by@ CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG KP

097-986-8984 (VIỆT NAM) : 090-451-8148 (HÀN QUỐC) HÀ NỘI: 090-403-0396 HCM: 0271-360-6431/6432
UA-238018315-1