• DỰ ÁN SHINWHA - NHÀ MÁY HAM - KCN BECAMEX, Chơn Thành, Bình Phước

  Tên dự án:: DỰ ÁN SHINHWA - NHÀ MÁY HAM VÀ NHÀ MÁY HCM
  Địa chỉ:: Lot B-2B KCN BEXCAM, Xã Minh Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước
  Vật liệu:: Panel cách nhiệt eps làm tường ngoài , vách ngăn trong nhà, mái
  Thời gian thi công:: 08/2018 - 10/2018

  KP cung cấp và lắp đặt panel cách nhiệt dùng để làm mái, tường ngoài, trần và vách ngăn cho nhà máy HAM và nhà máy HCM

  Dự án Shinwha

  Địa chỉ:  Lô B-2B, Kcn Becamex ., Minh thanh conmune, Chon Thanh dist, Binh Phuoc pro.

   KP vừa cung cấp và thi công lắp đặt tấm panel cách nhiệt. 

  Khối lượng  nhà máy HAM: 9.800 m2 panel cách nhiệt (panel cách nhiệt làm mái , làm tường bao, tường ngoài )

  Khối lượng  nhà máy HCM: 10.000 m2 panel cách nhiệt (panel cách nhiệt làm mái , làm tường bao, tường ngoài )